10fast Fingers Com Typing Test Thai

By | May 28, 2022

Thai Typing Speed Test…

Monday, 30 May, 2022, Time : 7:08 AM

ขัน
ขัน
โทษ
เกิด
เช่น
กรรม
ตำบล
ครบ
ทำไม
ดำเนิน
น้อง
เถียง
ธรรม
ขัด
ก่อ
ทาย
กระมัง
คน
ครึ่ง
เกี่ยว
เกรง
นัก
ทิศ
เกิด
เกี่ยว
ช่อง
โคม
กรุง
ถ้อย
ใช้
ธรรม
เจาะ
คับ
ชัวร์
เกี่ยว
เก็บ
ขว้าง
เช่น
โชค
ฉะนี้
ดวง
ตาย
ขณะ
ชาว
นอก
จริง
แทน
เดือด
เกิน
แทน
เท่าไร
เฉพาะ
เขา
ทหาร
กาชาด
ตาม
ทดลอง
ติด
จับ
กระจาย
ชนิด
ค่ำ
ชั่วโมง
กา
ต้อน
จับ
จัง
ถูก
ทองคำ
นัก
กษัตริย์
ชายหาด
ดอก
ทุก
เงียบ
จันทร์
แข็ง
เกี่ยว
ขึ้น
ต้น
ชัวร์
เข้า
เคย
ต่อ
ครอง
นอก
เจริญ
ครอบครัว
ช่อง
แดน
ครบ
แทน
คลุม
แดน
ตึก
ง่าย
ไข่
แตก
แจง
ทวี
เชื้อ
เขียน
เชื้อ
ทิศ
ครั้น
ชัวร์
แทน
กำลัง
ต่อ
ช้าง
เขา
ตู้
ครู
ขวด
จำพวก
ไข้
ขอรับ
ชีพ
ถอย
ญี่ปุ่น
ด้าน
คือ
เดี๋ยวนี้
เขียน
เช่น
ข้าศึก
ครอง
กู้
เคียง
งาน
เจ็บ
เที่ยง
เกี่ยว
กิจ
ตะเกียง
ขวด
ทรง
เตือน
ทาบ
กว้าง
เดิม
ทาน
ด้วย
ใคร
แต่ง
เช้า
เดิน
กาง
กรกฎาคม
เชื้อ
กุมาร
เกล้า
จักร
ขัน
ชลประทาน
ตั้ง
ตอน
ครบ
การ
ขาด
ครั้น
ของ
ทวี
ขวาง
ใกล้
เกี่ยว
ตัดสิน
ไทย
โคม
ของ
เช้า
ถูก
ชั่ว
ชนิด
กระจาย
เข้าหู
ช่วย
ซึ่ง
ใคร
ธรรมดา
ทหาร
เช่น
คุณ
แต่ง
ควาย
กล้า
ตรา
ตอน
จริต
ธรรม
ชัด
ซึ่ง
ตะเกียง
ขาด
ขนาด
แทน
คับ
เกียจคร้าน
เตียง
เคย
ทอด
ดอก
กระด้าง
เก้า
ถวาย
เท้า
ใต้
ทวีป
ขัน
ทั่ว
เกิน
ไต่
ชีวิต
ธรรม
ตาม
ทั่ว
กระทำ
ขวด
ชี้
ตลาด
ฉัน
ทรง
ต่อ
เธอ
ดับ
ค่า
จำเป็น
โกร่ง
เท่าไร
กำลัง
การ
เทียบ
นอก
น้อง
แดด
นัก
ตรง
เถิด
ข้าราชการ
แทน
โชค
ไกล
เคลื่อน
ดำริ
เทียม
ซ้ำ
ขณะ
ทรัพย์
ครอบครัว
ทั้ง
แก่
ตอน
ครอง
ต้อน
จ้าง
กระดาษ
เถียง
จีน
เจ็บ
กรุง
ฉบับ
ต้อง
ตรา
ต้น
ขยาย
ตาม
ครู
ทั้งปวง
เจ็ด
ช่าง
ดัง
คูณ
ชายหาด
กอบ
ทาย
ทุกข์
ตุลาคม
ความ
เทวดา
เดี๋ยว
ถ้อย
ชัก
ถนน
ข้าม
เชื้อ
ถูก
ทหาร
เคลื่อน
ครู
ต่อ
ทั้งปวง
กิจ
เจ้า
เกี่ยว
ทรง
เช่น
เท่า
กรม
เคลื่อน
ไทย
ทองคำ
จะ
ตัด
ข้าว
แดง
ค่ำ
กะ
ก้อน
ใช่
ท้าย
กษัตริย์
ขณะ
เจ็ด
เจาะ
เจริญ
แดด
ข้าราชการ
ตั้ง
ทราบ
ถนน
ธรรม
กลม
แทน
ไฉน
นก
กระทำ
ไข่
ท่อ
ฉะนั้น
ตาม
ตัว
เขต
ฉะนี้
ขาด
เกรง
กระมัง
ข่าว
เก้าอี้
ขัน
คูณ
ถั่ว
ชวน
ตอน
ตำบล
ขาด
ต่อ
เชื้อ
ขัด
ไฉน
ถวาย
ดับ
จริง
ดำริ
กระมัง
ท้าว
ท้าย
เช่น
ขอบ
กว่า
ซื้อ
ท่อ
แจง
ซึ่ง
เช่น
นคร
ตำแหน่ง
ที่
กับ
เฉพาะ
เท
จันทร์
ตั้ง
คูณ
ฉลาด
กลาง
ทาบ
ทับ
ธรรมเนียม
ก้อน
ควร
ชั้น
เจริญ
ชัด
จันทร์
จำพวก
ชวน
เช่น
กุมาร
ชื่อ
งาน
ทะเล
แถว
เตรียม
กระทรวง
ไต่
กำไร
จน
กัน
ก่อน
ตัวอย่าง
ข้าง
ท่าน
แถว
ทำลาย
ครึ่ง
กันยายน
ท้าว
ค่ะ
ค้น
จริต
เกวียน
เคือง
ครั้ง
กรม
เกี่ยวข้อง
เดือด
โกรธ
ทีเดียว
เดือน
ดิน
แจ้ง
เดี่ยว
จดหมาย
คอย
โดย
ขอรับ
ขว้าง
ขาด
กาง
กิจ
จำพวก
ท่าน
ซ้ำ
ฉบับ
ไกล
ดุจ
ชั่วโมง
ธาตุ
ควาย
ด้าน
จัด
กระทรวง
กุมภาพันธ์
ขัด
ก่อน
จ่าย
ขัน
ต้อน
แทบ
เจ้า
ตลาด
จดหมาย
ขาด
ทิ้ง
กุมภาพันธ์
จังหวัด
ธาตุ
ข้าศึก
คลาย
ธุระ
ทุ่ง
โคม
เก้า
ทัน
แดง
ครบ
ทรง
งอก
ดับ
ติด
ต่ำ
แจง
เกือบ
แดด
คือ
ฉัน
กระทำ
ต่อ
ท่อ
ด้าน
กำไร
เกียจคร้าน
ขว้าง
เกี่ยว
ขัด
ฉบับ
เด็ก
กรกฎาคม
ค่อย
ตะวัน
เที่ยว
ทับ
เกรง
คราว
ต่อ
ดอก
เท็จ
คอย
ตรัส
ข้อ
ขาว
ทรง
ตา
ช่าง

Popular:   Https Sfgov Org Sfc Employee Gateway

Type the underline word and hit SPACETime :

180s


WPM :
Accuracy :


%

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.

How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.

What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Popular:   What Is Dollar General Express Hiring

10fast Fingers Com Typing Test Thai

Source: https://www.fast-typing.com/typing-speed-test.php?lan=thai