Qhdn Haui Edu Vn Ä‘äƒng Nhập

By | May 28, 2022

Bạn cần trợ giúp đăng nhập trên PC chạy Windows?

Kiểm tra địa chỉ đăng nhập của bạn

 1. Kiểm tra định dạng địa chỉ đăng nhập của bạn. Nó sẽ trông giống như
  [email protected]. Đảm bảo sử dụng thông tin xác thực tổ chức của bạn, chứ không phải tên Skype hoặc tài khoản Microsoft của bạn.

  Địa chỉ đăng nhập của bạn có thể khác với định dạng mà bạn sử dụng để đăng nhập vào mạng của tổ chức của bạn.

 2. Bạn có thể được yêu cầu cho cả ID người dùng và địa chỉ đăng nhập. Đối với hầu hết các tổ chức, hai phần này đều giống nhau, vì vậy hãy nhập ID người dùng của bạn trong cả hai hộp.

Nhập lại mật khẩu của bạn

Nếu gần đây bạn đã thay đổi mật khẩu của mình, bạn có thể phải nhập lại mật khẩu mới của bạn trong Skype for Business. Sau đây là cách thực hiện:

Lưu ý:Nếu bạn đang đăng nhập vào Skype for Business lần đầu tiên, hãy nhập ID người dùng Microsoft 365 của bạn, bấm
đăng nhập, nhập mật khẩu của bạn, rồi bấm vào
đăng nhập
lại.

 1. Trên màn hình đăng nhập Skype for Business, bấm
  xóa thông tin đăng nhập của tôi.

  Lưu ý:Nếu bạn đang gặp phải “liên hệ với máy chủ và đăng nhập”, hãy bấm
  hủy đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy bấm
  .

 3. Bấm
  đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nút đăng nhập trên màn hình đăng nhập Skype for Business.

 4. Bên dưới
  Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi bấm
  Đăng Nhập.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị vị trí để nhập mật khẩu của bạn vào màn hình đăng nhập Skype for Business.

Kiểm tra xem mật khẩu của bạn có hoạt động với Microsoft 365 không

Thử dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập của bạn để đăng nhập vào Microsoft 365:

 1. Trong trình duyệt, hãy đi đến Office.com.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của màn hình, hãy bấm
  đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nút đăng nhập ở góc trên cùng bên phải của Office.com.

 3. Nhập địa chỉ đăng nhập và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào Skype for Business, rồi bấm
  đăng nhập.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Microsoft 365, thì mật khẩu của bạn có thể không đúng. Thử đặt lại mật khẩu của bạn.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc không còn hoạt động, hãy dùng site đặt lại mật khẩu của Microsoft Online để gửi yêu cầu mật khẩu mới đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Microsoft 365 của bạn cho bạn.

Cập Nhật ngày và thời gian trên máy tính của bạn

Nếu bạn đang gặp phải lỗi mà đồng hồ của bạn không đúng, hãy thử Cập Nhật ngày và thời gian trên máy tính của bạn. Làm theo hướng dẫn cho phiên bản Windows của bạn:

Windows 7

 1. Đi đến một Website Hiển thị giờ phối hợp quốc tế (UTC).

 2. Đi đến
  Pa-nen điều khiển
  >
  ngày tháng và thời gianvà lưu ý việc bù trừ UTC cho vị trí của bạn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị menu ngày và thời gian trong Windows 10.

 1. Nếu bạn cần, hãy chọn
  thay đổi ngày tháng và thời gian
  và cập nhật đồng hồ máy tính của bạn.

 2. Hãy thử đăng nhập lại.

Windows 8 và Windows 10

 1. Đi đến một Website Hiển thị giờ phối hợp quốc tế (UTC).

 2. Đi tới
  Thiết đặt
  >
  Thiết đặt PC
  >
  Thời gian và Ngôn ngữ.

 3. Lưu ý giờ lệch UTC của bạn, và đối chiếu giờ trên thiết bị của bạn với giờ hiển thị trên website.

Ảnh chụp màn hình hiển thị menu ngày và thời gian trong Windows 8.

Nếu bạn cần cập nhật thời gian cho thiết bị của bạn:

 1. Tắt
  Đặt thời gian tự động, rồi gõ nhẹ
  Thay đổi.

 2. Cập nhật thời gian và gõ nhẹ
  Thay đổi.

 3. Hãy thử đăng nhập lại.

Bạn vẫn nhận được thông báo lỗi?

Thông báo lỗi

Hãy thử làm điều này

Tạm thời không truy cập được vào máy chủ

Có một số lý do kỹ thuật tại sao điều này có thể xảy ra. Chờ vài phút và thử đăng nhập lại. Nếu việc này không hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn và cung cấp một nối kết đến trang này: khắc phục sự cố lỗi đăng nhập Skype for Business Online dành cho người quản trị.

Sự cố yêu cầu có chứng chỉ cá nhân để đăng nhập

Có gì đó đang ngăn ngừa xác thực. Chờ vài phút và thử đăng nhập lại. Nếu việc này không hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn và cung cấp một nối kết đến trang này: khắc phục sự cố lỗi đăng nhập Skype for Business Online dành cho người quản trị.

Qhdn Haui Edu Vn Ä‘äƒng Nhập

Source: https://support.microsoft.com/vi-vn/office/b%E1%BA%A1n-c%E1%BA%A7n-tr%E1%BB%A3-gi%C3%BAp-khi-%C4%91%C4%83ng-nh%E1%BA%ADp-v%C3%A0o-skype-for-business-448b8ea7-5b33-444a-afd4-175fc9930d05

Popular:   How Long Does It Take for License to Arrive